Citaten

We hebben nog niet in een wereld geleefd waar alles vanzelfsprekend is. Het is interessant dat de mensen die het spreken uit de schilderkunst willen halen er uitsluitend over spreken. Dat is geen tegenstrijdigheid. De kunst daarin is het eeuwig woordeloos aspekt waar je eeuwig over kunt spreken.

~ Willem de Koning


Wat kan de verklaring zijn voor de schijnbaar krankzinnige drijfveer van de mens om schilder te zijn, anders dan dat het een verzetsdaad tegen het verval van de mens is en een bevestiging van zijn terugkeer naar de Hof van Eden? Want de kunstenaars zijn de eerste mensen.

~ Barnett Newman


Als de kunstenaar het kleine kind in zich toelaat speelt hij met het leven.

~ Anita de Harde


De geest is de boom der volmaakte wijsheid, het lichaam de volmaakte heldere spiegel. De volmaakte spiegel is van nature zuiver dus hoe kan zij worden vertroebeld door stof?

~ Tao van Christus, 7e eeuw na Christus


Het gaat er niet om het leven te schilderen. Het gaat er om het schilderij te laten leven.

~ Tao van Christus


Schilderen is voor mij niet een decoratief vermaak of een plastisch herscheppen van een beleefde werkelijkheid. Iedere keer opnieuw moet het zijn: schepping, ontdekking, openbaring.

~ Max Ernst


Schilderen en dichten wordt op dezelfde manier bedreven als de liefde in een volledige omarming. Alle behoedzaamdeid over boord gooiend houd je niets achter.

~ Joan Miró


Schrijven is iets anders dan beschrijven. Schilderen is iets anders dan afbeelden.

~ Braque


We moeten het beeld weergeven wat we zien, en alles vergeten van wat er eerder was.

~ Paul Cézanne


In de schilderkunst moet je de indruk van echtheid wekken met behulp van het onechte.

~ Edgar Degas


Ik vind dat kleur, perspektief, dat toon, dat tekening, enfin alles wel degelijk bepaalde wetten heeft die men bestuderen moet of kan, net als chemie en algebra.

~ Vincent van Gogh


Kunst is gestileerd menselijk handelen, of het product daarvan, dat ontroering teweegbrengt.

~ Gerard Reve


Kunst is een uiting van menselijke creativiteit die primair bestaansrecht heeft door de waardering van anderen.

~ Henk Jan Nootenboom


Kunst is de herinnering van het goddelijke.

~ Jean Delville


Kunst is een religie. Haar doel is de verheffing van de geest.

~ Paul Cézanne


Kunst wil alles teruggeven wat in ons leeft. Hoe omvattender de kunstenaar dus tegenover het leven staat.. ..des te machtiger zal zijn werk spreken, en geeft een kunstwerk dus een maatstaf van de geestelijke omvang van zijn schepper.

~ Bram Van Velde


Art refers to all creative human endeavors, excluding actions directly related to survival and reproduction.

~ from English Wikipedia


Art is simply a generic term for the creative impulse, out of which sprang all other human pursuits such as science via alchemy, and religion via shamanism.

~ from www.WordiQ.com


Wat is kunst? Kunst is alles geven, alles durven, alles zeggen, alles doen... Kunst moet gestolde emotie zijn, schilderen is zichtbaar dromen, iets dat vlammend is, ongeremd, wreed, angstwekkend, vrijmakend.

~ Johan Dijkstra


Life is like painting; we dye it with our actions.

~ Stefen Ng


HOME